Bình nạp khí CO2 (16g)

VND595,000

Bình chứa CO2 (16g) do chính RESTUBE sản xuất với ren xoắn (sử dụng cho RESTUBE Năng động, Vượt trội, Cứu hộ,…)

 • Bình bơm hơi thay thế do chính RESTUBE sản xuất, sử dụng được với RESTUBE Năng động, Vượt trội, Cứu hộ …
 • Dung tích 16g khí CO2 với ren xoắn
 • Tuân theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 12402-7
 • Chống chịu với nước muối
 • Đảm bảo mức 100%
 • Năp đậy loại dùng kim đâm để mở theo tiêu chuẩn
 • Nếu vận chuyển theo đường hàng không, xin vui lòng xem qua các quy định IATA/TSA tại đây: www.restube.com/fly 

 

5 in stock

Details

Bình chứa CO2 (16g) do chính RESTUBE sản xuất với ren xoắn (sử dụng cho RESTUBE Năng động, Vượt trội, Cứu hộ,…)

 • Bình bơm hơi thay thế do chính RESTUBE sản xuất, sử dụng được với RESTUBE Năng động, Vượt trội, Cứu hộ …
 • Dung tích 16g khí CO2 với ren xoắn
 • Tuân theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 12402-7
 • Chống chịu với nước muối
 • Đảm bảo mức 100%
 • Năp đậy loại dùng kim đâm để mở theo tiêu chuẩn
 • Nếu vận chuyển theo đường hàng không, xin vui lòng xem qua các quy định IATA/TSA tại đây: www.restube.com/fly 

Thời hạn bảo hành: 2 năm