Bộ khôi phục chức năng cho Restube tự động

VND795,000

Dành cho RESTUBE Tự động

Để có thể sử dụng RESTUBE Tự động trong những lần sau, bạn sẽ cần đến bộ nạp và tái trang bị cho RESTUBE Tự động. Bộ sản phẩm gồm bình bơm hơi CO2 được CO2 sản xuất và một bộ kích bơm hơi khi tiếp xúc với nước.

 

5 in stock

Details

Dành cho RESTUBE Tự động

Để có thể sử dụng RESTUBE Tự động trong những lần sau, bạn sẽ cần đến bộ nạp và tái trang bị cho RESTUBE Tự động. Bộ sản phẩm gồm bình bơm hơi CO2 được CO2 sản xuất và một bộ kích bơm hơi khi tiếp xúc với nước.

Thời hạn bảo hành: 2 năm