Bộ khôi phục chức năng cho restube tự động

VND895,000

Dành cho RESTUBE Automatic

Để có thể sử dụng RESTUBE Automatic trong những lần sau, bạn sẽ cần đến bộ nạp và tái trang bị cho RESTUBE Automatic. Bộ sản phẩm gồm bình bơm hơi CO2 được CO2 sản xuất và một bộ kích bơm hơi khi tiếp xúc với nước.

 

còn hàng: 5

Details

Dành cho RESTUBE Automatic

Để có thể sử dụng RESTUBE Automatic trong những lần sau, bạn sẽ cần đến bộ nạp và tái trang bị cho RESTUBE Automatic. Bộ sản phẩm gồm bình bơm hơi CO2 được CO2 sản xuất và một bộ kích bơm hơi khi tiếp xúc với nước.

Thời hạn bảo hành: 2 năm