Trở thành giáo viên của VSLC…

Trở thành giáo viên của VSLC…

Công ty Swimming & Lifesaving Việt Nam là nhà cung cấp hàng đầu các khóa đào tạo cứu hộ, giáo viên dạy bơi và sơ cấp cứu theo tiêu chuẩn quốc tế. Mục đích của chúng tôi nhằm nâng cao tiêu chuẩn về an toàn trong môi trường nước và sơ cấp cứu trên toàn Việt Nam.

 

Các chứng chỉ của chúng tôi được công nhận bởi Hiệp hội giáo viên dạy bơi vương quốc Anh (STA). Thêm vào đó, VSLC còn cung cấp các khóa đào tạo riêng biệt theo từng yêu cầu cụ thể của khách hàng.

Hiện nay, chúng tôi đang mở rộng mạng lưới giáo viên để thực hiện các khóa tập huấn trên toàn Việt Nam.

Trở thành giáo viên của VSLC sẽ mở ra con đường nghề nghiệp mới – hoặc hỗ trợ cho công việc vốn có của bạn.

Sau khi được công nhận, giáo viên của VSLC có thể tự tổ chức các khóa học một cách độc lập, sử dụng tài liệu và chứng chỉ do VSLC cấp. Thêm vào đó, các giáo viên cũng có thể tham gia dạy tại các khóa học do chúng tôi tổ chức. Hoặc cả 2 phương án trên!

 • Tập huấn cập nhật
 • Làm việc trên toàn quốc
 • Chương trình dạy theo tiêu chuẩn quốc tế
 • Giúp cứu mạng sống con người! 

Lợi ích

Trở thành Giáo viên dạy cứu hộ / sơ cấp cứu của VSLC bạn sẽ được đào tạo để thực hiện các khóa tập huấn tại Việt Nam. Sau khi hoàn thành, bạn có thể tự thực hiện các khóa học được VSLC cấp chứng chỉ hoặc dạy trong các khóa học do VSLC tổ chức. Một số các lợi ích khác như:

 

 • Được cập nhật các tài liệu mới nhất và thực hiện các khóa đào tạo được Vương quốc Anh công nhận.
 • Được tham gia đào tạo nâng cao năng lực thường xuyên.
 • Đồng phục của VSLC.
 • Được sử dụng các trang thiết bị của VSLC như: CPR ma nơ canh, dụng cụ sơ cấp cứu, trang thiết bị cứu hộ – tất cả các trang thiết bị cần thiết cho tập huấn.
 • Bảo hiểm cho khóa đào tạo.

Ứng tuyển cho vị trí Giáo viên

Để trở thành giáo viên của VSLC, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Trên 18 tuổi
 • Bắt buộc từng có kinh nghiệm làm cứu hộ hoặc sơ cấp cứu
 • Từng có kinh nghiệm dạy các khóa tập huấn
 • Có thể tham gia khóa đào tạo 4 ngày của VSLC
 • Sẵ sàng và có thể năng thực hiện các khóa tập huấn của VSLC sau khi được đào tạo
 • Luôn cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn về đào tạo mà VSLC đề ra, thực hiện các khóa tập huấn với chất lượng cao.

Chúng tôi sẵn sàng chào đón ứng viên từ các quốc gia khác nhau, nhưng bạn phải nói được thành thạo tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Để ứng tuyển, vui lòng điền theo mẫu online.