Chính sách Riêng tư

Chính sách Riêng tư

Cập nhật lần cuối: 24 tháng Sáu, 2021

Chính sách Riêng tư này sẽ nói rõ về các chính sách và quy trình của Chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin của Quý vị khi Quý vị sử dụng Dịch vụ và thông báo với Quý vị về quyền riêng tư của Quý vị và các quyền lợi Quý vị được pháp luật bảo vệ.

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu cá nhân của Quý vị để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Khi đồng ý sử dụng Dịch vụ, Quý vị đã đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo Chính sách Riêng tư này.

Diễn giải và Khái niệm

Diễn giải

Các từ có ký tự đầu tiên được in hoa sẽ có ý nghĩa như đã được quy định theo các điều kiện bên dưới. Những khái niệm sau đây sẽ có một nghĩa chung mặc dù được dùng ở dạng số ít hay số nhiều.

Khái niệm

Để phục vụ cho Chính sách Riêng tư:

 • Tài khoảnnghĩa là một loại tài khoản độc nhất – được tạo cho Quý vị truy cập vào Dịch vụ hoặc các phần Dịch vụ của chúng tôi.
 • Công ty (có thể là “bên Công ty”, “Chúng tôi”, “phía Chúng tôi” hay “của Chúng tôi” trong Bản thoả thuận này) dùng để chỉ Công ty TNHH MTV SWIMMING & LIFESAVING VIỆT NAM – tầng 2, toà nhà LIGHTHOUSE, số 1254, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
 • Bộ nhớ Cookies là các tập tin nhỏ trong máy tính, điện thoại hay bất cứ thiết bị nào của Quý vị được trang mạng lưu trữ, chúng chứa thông tin chi tiết về lịch sử duyệt các trang mạng của quý vị trên trang mạng đó với nhiều cách sử dụng.
 • Quốc gia dùng để chỉ: Việt Nam.
 • Thiết bị dùng để chỉ bất cứ thiết bị nào có thể truy cập vào Dịch vụ như là máy tính, điện thoại hay là máy tính bảng.
 • Dữ liệu Cá nhân là bất cứ thông tin gì liên quan đến một cá thể có thể đã được xác định hoặc có thể xác định cụ thể được.
 • Dịch vụ dùng để chỉ Trang mạng.
 • Bên cung cấp Dịch vụ dùng để chỉ tất cả những người có quyền và đủ thầm quyền làm việc với các dữ liệu – thay mặt cho Công ty. Khái niệm này dùng để chỉ các công ty thứ ba hoặc các cá nhân đang làm việc cho Công ty để đáp ứng Dịch vụ, để cung cấp Dịch vụ thay mặt cho Công ty – để thực hiện được các dịch vụ liên quan tới Dịch vụ hoặc để hỗ trợ cho Công ty trong việc phân tích Dịch vụ đã được sử dụng như thế nào.
 • Cách dùng Dữ liệu dùng để chỉ lượng dữ liệu được tự động thu thập thông qua cách sử dụng Dịch vụ hoặc từ chính cơ sở hạ tầng của Dịch vụ (ví dụ như là thời gian dành cho trang).
 • Trang web dùng để chỉ Công ty Swimming & Lifesaving Việt Nam (*VSLC) – có thể truy cập thông qua https://vslc.com.vn
 • Quý vị dùng để chỉ những cá nhân đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc công ty, hoặc các mặt pháp lý đại diện cho người đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, nếu có.

Thu thập và Sử dụng Thông tin của Quý vị

Loại Dữ liệu được thu thập

Dữ liệu Cá nhân

Khi sử dụng Dịch vụ Của chúng tôi, Chúng tôi có thể sẽ yêu cầu Quý vị cung cấp cho bên Chúng tôi một vài thông tin để định danh cá nhân – các thông tin có thể được dùng để liên hệ hoặc xác thực Quý vị. Các thông tin để định danh cá nhân có thể gồm, nhưng không giới hạn đối với:

 • Địa chỉ email:
 • Họ và Tên:
 • Số điện thoại:
 • Địa chỉ, khu vực, mã bưu điện, thành phố
 • Cách dùng Dữ liệu

Cách dùng Dữ liệu

Cách dùng Dữ liệu sẽ được tự động thu thập khi sử dụng Dịch vụ.

Cách dùng Dữ liệu có thể bao gồm các thông tin như là Địa chỉ truy cập Internet của Thiết bị của Quý vị (như là địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản của trình duyệt, những trang của Dịch vụ và Quý vị đã ghé thăm, ngày và giờ Quý vị đã ghé thăm, thời lượng dành cho những trang đó, các bộ nhận diện nhiều thiết bị hoặc phân tích dữ liệu.

Khi Quý vị truy cập vào Dịch vụ bởi hoặc thông qua thiết bị di động, Chúng tôi có thể sẽ thu thập một vài thông tin nhất định một cách tự động, gồm, nhưng sẽ không giới hạn với, loại thiết bị quý vị đang dùng, mã định danh thiết bị di động của Quý vị, địa chỉ IP của thiết bị đi động của Quý vị, hệ điều hành của thiết bị di động của Quý vị, loại trình duyệt mà Quý vị dùng, các bộ nhận diện nhiều thiết bị hoặc phân tích dữ liệu.

Chúng tôi cũng sẽ có thể thu thập dữ liệu mà trình duyệt của Quý vị gửi đi mỗi khi Quý vị truy cập vào Dịch vụ hoặc khi Quý vị truy cập dịch vụ bằng hoặc là thông qua thiết bị di động.

Các công nghệ Theo dõi và Dữ liệu Cookies

Chúng tôi dùng Dữ liệu Cookies cũng như các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi các hoạt động trên Dịch vụ của Chúng tôi và lưu trữ một số thông tin nhất định. Các công nghệ theo dõi được dùng là lệnh dẫn đường, thẻ tên và các đoạn mã nhằm thu thập và theo dõi thông tin cũng như là cải thiện và phân tích Dịch vụ của Chúng tôi. Các công nghệ có thể Chúng tôi tích hợp:

 • Dữ liệu Cookies hay là Cookies của Trình duyệt Dữ liệu Cookies là tập tun nhỏ được lưu ở Thiết bị của Quý vị. Quý vị có thể yêu cầu trình duyệt web của Quý vị từ chối tất cả các dữ liệu Cookies hoặc báo hiệu khi nào thì Dữ liệu Cookie được gửi đi. Tuy nhiên, nếu như Quý vị không chấp thuận Dữ liệu Cookies, Quý vị có thể sẽ không truy cập được vào một số phần của Dịch vụ của chúng tôi. Nếu như quý vị không điều chỉnh Các cài đặt cho trình duyệt của Quý vị từ chối dữ liệu Cookies, Dịch vụ của chúng tôi có thể sẽ dùng Dữ liệu.
 • Cookies Flash Một số chức năng nhất định của Dịch vụ của chúng tôi có thể sẽ sử dụng lại các tập tin (có thể là Cookies Flash) để thu thập và lưu giữ thông tin về lựa chọn mà Quý vị mong muốn hoặc là hoạt động của Quý vị đối với Dịch vụ của chúng tôi.  Flash Cookies không được quản lý theo thiết lập trình duyệt như sau – vốn được dùng để làm dịch vụ Cookies của Trình duyệt. Để biết thêm thông tin vể cách xoá Cookies Flash, vui lòng đọc phần “Tôi có thể thay đổi thiết lập của mình ở đâu để có thể huỷ hoặc xoá các tập tin đã được lưu trên máy tại https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Lệnh Dẫn đường trang web – Một số phần nhất định của Dịch vụ của chúng tôi và địa chỉ email có thể sẽ chứa các tập tin số nhỏ – được xem là lệnh đẫn đường trang web (có thể là ảnh động, thẻ theo từng pixel và các tập tin ảnh động đơn điểm) cho phép Công ty, ví dụ như là đếm số lượng người dùng đã truy cập các trang mạng hoặc là mở thư điện tử và số liệu đối với các trang mạng liên quan (ví dụ như là số lượng truy cập vào một phần nhất định và hệ thống xác thực cũng như tính thống nhất của máy chủ).

Bộ nhớ Cookies có thể là loại “Lâu dài” hoặc là “Theo phiên”. Bộ nhớ Cookies Lâu dài sẽ vẫn nằm trong máy tính cá nhân hay điện thoại của Quý vị khi Quý vị ngắt kết nối, trong khi Bộ nhớ Cookies Theo phiên lại sẽ được xoá ngay khi Quý vị đóng trình duyệt. Tìm hiểm thêm về bộ nhớ Cookies: Bộ nhớ Cookies: Vai trò của chúng là gì?.

Chúng tôi sử dụng cả Bộ nhớ Cookies Lâu dài lẫn Theo phiên cho các mục đích như:

 • Cần/Phải có Bộ nhớ Cookies

Loại: Bộ nhớ Cookies Theo phiên

Được quản lý bởi: Chúng tôi

Mục đích: Những bộ nhớ Cookies này cần phải có để có thể cung cấp đến cho Quý vị các dịch vụ hiện có thông qua Trang web và để giúp cho Quý vị sử dụng được một số chức năng. Chúng giúp xác thực người dùng cũng như ngăn chặn hành vi lừa đào của tài khoản người dùng. Nếu không có các Bộ nhớ Cookies này, các dịch vụ mà quý vị yêu cầu sẽ không thể cung cấp được, và Chúng tôi chỉ có thể sử dụng các Bộ nhớ Cookies này để cung cấp cho Quý vị các dịch vụ đó.

 • Chính sách Bộ nhớ Cookies / Thông báo chấp thuận Bộ nhớ Cookies

Loại: Bộ nhớ Cookies Lâu dài

Được quản lý bởi: Chúng tôi

Mục đích: Các bộ nhớ Cookies này xác định xem người dùng đã chấp nhận việc được phép sử dụng Bộ nhớ Cookies ở trên Trang web hay chưa.

 • Bộ nhớ Cookies chức năng

Loại: Bộ nhớ Cookies Lâu dài

Được quản lý bởi: Chúng tôi

Mục đích: Các Bộ nhớ Cookies này cho phép chúng tôi ghi nhớ các lựa chọn Quý vị đã đưa ra khi Quý vị sử dụng trang web như là ghi nhớ thông tin đăng nhập hoặc lựa chọn ngôn ngữ. Mục đích của các Bộ nhớ Cookies này là cung cấp cho Quý vị các trải nghiệm cá nhân hoá và tránh để Quý vị phải nhập lại các thông tin mình muốn mỗi lần Quý vị sử dụng trang web.

Sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Quý vị

Công ty có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích sau:

 • Để cung cấp và duy trì Dịch vụ của chúng tôi, gồm cả việc giám sát cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
 • Để quản lý Tài khoản của Quý vị: nhằm quản lý thông tin đăng ký của Quý vị với tư cách là người dùng Dịch vụ. Dữ liệu Cá nhân mà Quý vị cung cấp có thể cho phép Quý vị truy cập vào nhiều chức năng khác nhau của Dịch vụ mà Quý vị đã đăng ký.
 • Để đảm bảo tính hiệu quả của một hợp đồng: quá trình phát triển, tuân thủ và cam kết của hợp đồng mua bán đối với các sản phẩm,. vật phẩm hoặc các dịch vụ mà Quý vị đã giao dịch hoặc bất cứ hợ đồng nào với bên Chúng tôi thông qua Dịch vụ.
 • Để liên hệ với Quý vị: Để liên hệ Quý vị thông qua email, số điện thoại, tin nhắn SMS hoặc các hình thức vô tuyến điện tương tự như là ứng dụng thông báo đẩy trên điện thoại về các cập nhật hay các thông tin về chức năng, sản phẩm hay các dịch vụ đã được thoả thuận nếu cần hoặc có thể thực hiện được.
 • Để cung cấp cho Quý vị thông tin, các ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về các loại hàng hoá, dịch vụ và sự kiện mà chúng tôi cung cấp được thì sẽ giống như các loại mà quý vị đã giao dịch hoặc tham khảo giá – hoặc Quý vị có thể chọn không nhận các thông tin như vậy.
 • Để quản lý các yêu cầu của Quý vị: Để theo sát và quản lý các yêu cầu của Quý vị gửi đến Chúng tôi.
 • Để phục vụ chuyển nhượng kinh doanh: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của Quý vị để đánh giá hoặc tiến hành sáp nhập, giải tán, tái cơ cấu, tái tổ chức, giải thể hoặc các hoạt động kinh doanh khác hoặc chuyển chượng cho một số thành phần tài sản của Chúng tôi – có thể là mối quan tâm khi có phá sản, thanh lý hay các quá trình tương tự – khi đó các Dữ liệu Cá nhân được Chúng tôi lưu trữ về các người dùng Dịch vụ cũng thuộc các tài sản được chuyển nhượng.
 • Để phục vụ các mục đích khác: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của Quý vị cho các mục đích khác, như là phân tích dữ liệu, xác định các xu hướng sử dụng, xác định tính hiệu quả của các chiến dịch quảng bá của chúng tôi và để đánh giá cũng như cải thiện các Dịch vụ, sản phẩm, các dịch vụ, quảng bá và trải nghiệm của quý vị.

Chúng tôi có thể sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của Quý vị theo các tình huống sau:

 • Với Bên cung cấp Dịch vụ: Chúng tôi có thể sẽ chia sẻ thông tin cá nhân của Quý vị với Bên cung cấp Dịch vụ để giám sát và phân tích quá trình sử dụng Dịch vụ để liên hệ với Quý vị.
 • Để phục vụ chuyển nhượng kinh doanh: Chúng tôi có thể sẽ chia sẻ hoặc chuyển nhượng thông tin cá nhân của Quý vị để kết nối với hoặc là trong quá trình thương thảo về các sáp nhập hay mua bán tài sản của Công ty, các vấn đề tài chính hay mua lại tất cả hoặc một phần của công ty Chúng tôi với công ty khác.
 • Với các Chi nhánh: Chúng tôi có thể sẽ chia sẻ thông tin của Quý vị với các chi nhánh Của chúng tôi, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ yêu cầu bên các chi nhánh tôn trọng Chính sách Riêng tư này. Các chi nhánh bao gồm công ty mẹ của Chúng tôi cũng như các công ty con khác, các công ty liên đối tác hay các công ty khác mà Chúng tôi quản lý hoặc những chi nhánh được đồng quản lý bởi chúng tôi.
 • Với các đối tác kinh doanh: Chúng tôi có thể sẽ chia sẻ thông tin của Quý vị với các đối tác kinh doanh của Chúng tôi để mang lại cho Quý vị các sản phẩm, dịch vụ và ưu đãi.
 • Với các người dùng khác: khi Quý vị chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tương tác tại các khu vực công cộng với người dùng khác, như là các thông tin có thể được nhìn thấy bởi tất cả người dùng và có thể được công bố rộng rãi bên ngoài.
 • Với sự đồng thuận của Quý vị: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Quý vị cho các mục đích khác nếu được Quý vị đồng ý.

Lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của Quý vị

Công ty sẽ lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của Quý vị chỉ khi chúng cần thiết cho mục đích được vạch ra theo Chính sách Riêng tư này. Chúng tôi sẽ lưu trữ và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Quý vị ở mức độ cần thiết nhằm thực hiện đúng các nghĩa vụ pháp lý (ví dụ như là nếu chúng tôi được yêu cầu lưu trữ dữ liệu của quý vị theo pháp luật), giải quyết tranh chấp và thực hiện các chính sách và thoả thuận về pháp lý.

Công ty cũng sẽ lưu lại Cách dùng Dữ liệu để cho các mục đích phân tích nội bộ. Cách dùng Dữ liệu thường được lưu trữ trong thời hạn ngắn hơn – trừ khi dữ liệu này được dùng để tăng tính bảo mật hoặc bổ trợ cho chức năng của Dịch vụ của Chúng tôi, hoặc là Chúng tôi có trách nhiệm pháp lý phải lưu trữ dữ liệu này trong thời hạn lâu hơn.

Di chuyển Dữ liệu Cá nhân của Quý vị

Thông tin của Quý vị bao gồm Dữ liệu Cá nhân, được xử lý tại các văn phòng điều hành của Công ty và tại các nơi khác – nếu có các bên liên quan vào quá trình xử lý được chỉ định. Có nghĩa là thông tin này có thể sẽ được chuyển đến – và được đảm bảo tại – các máy tính được đặt bên ngoài khu vực, tỉnh và quốc gia cũng như thẩm quyền chính phủ của nơi Quý vị đang sống – có thể sẽ có các luật bảo vệ dữ liệu khác với quốc gia của Quý vị.

Khi đã đồng thuận với bản Chính sách Riêng tư thì việc cung cấp các thông tin đó của Quý vị sẽ được thể hiện qua bản đồng thuận của Quý vị cho việc di chuyển dữ liệu này.

Công ty sẽ thực hiện các bước cần thiết để đảm rằng dữ liệu của Quý vị được xử lý một cách có bảo mật cũng như tuân theo bản Chính sách Riêng tư này và sẽ không có bất cứ hoạt động di chuyển Dữ liệu Cá nhân của Quý vị đến tổ chức hay quốc gia nào sẽ được thực hiện nếu như không có sự quản lý phù hợp bao gồm quá trình bảo mật dữ liệu của Quý vị cũng như các thông tin khác.

Công bố Dữ liệu Cá nhân của Quý vị

Giao dịch Kinh doanh

Nếu như Công ty có liên quan đến vụ sáp nhập, mua lại hay mua bán tài sản, Dữ liệu Cá nhân của Quý vị có thể sẽ được chuyển nhượng. Chúng tôi sẽ đưa ra thông báo trước khi Dữ liệu Cá nhân của Quý vị được chuyển nhượng và trở thành đối tượng trong một bản Chính sách Riêng tư khác.

Thực thi pháp luật

Theo các hoàn cảnh cụ thể, Công ty có thể sẽ được yêu cầu công bố Dữ liệu Cá nhân của Quý vị nếu cần thiết do pháp luật yêu cầu hoặc để phản hồi lại các yêu cầu chính đáng từ phía chính quyền (ví dụh như là toà án hay cơ quan nhà nước).

Các yêu cầu về pháp lý khác

Công ty có thể công bố Dữ liệu Cá nhân của Quý vị nếu như chúng tôi tin rằng việc làm này là chính đáng và cần thiết để:

 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Bảo vệ và đảm bảo quyền lợi hoặc tài sản của công Ty
 • Ngăn chặn hoặc điều tra các hành động sai trái có khả năng đối với quá trình kết nối với Dịch vụ
 • Bảo vệ an toàn cá nhân của Người dùng khi dùng Dịch vụ hoặc của cộng đồng.
 • Bảo vệ chống lại trách nhiệm pháp lý

Bảo mật Dữ liệu Cá nhân của Quý vị

Tính bảo mật Dữ liệu Cá nhân của Quý vị rất quan trọng với Chúng tôi, nhưng xin hãy nhớ rằng không có thiết bị phát/nhận nào trên mạng internet hay phương pháp hay bộ nhớ điện tử nào đảm bảo tính bảo mật 100%. Mặc dù Chúng tôi cố gắng áp dụng các phương thức được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Quý vị, Chúng tôi vẫn không thể đảm bảo tính bảo mật hoàn toàn.

Chính sách cho Trẻ em

Dịch vụ của Chúng tôi không áp dụng cho bất cứ ai dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập các thông tin định danh cá nhân của những ai dưới 13 tuổi. Nếu Quý vị là phụ huynh hoặc người giám hộ và Quý vị nhận thấy rằng con/em của mình đã cung cấp cho Chúng tôi các Dữ liệu Cá nhân – xin liên hệ với chúng tôi. Nếu Chúng tôi nhận thấy rằng Chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi mà chưa có sự đồng thuận từ phía phụ huynh, Chúng tôi sẽ có phương án để gỡ bỏ các thông đó từ máy chủ của Chúng tôi.

Nếu Chúng tôi cần phải phụ thuộc vào sự đồng thuận này làm cơ sở pháp lý xử lý các thông tin của Quý vị và quốc gia của Quý vị yêu cầu sự đồng thuận từ phụ huynh, Chúng tôi có thể sẽ yêu cầu quyền đồng thuận của phụ huynh từ phía Quý vị trước Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin đó.

Liên kết tới Trang web Khác

Dịch vụ của Chúng tôi có thể sẽ chứa đường dẫn đến các trang web khác – không được Chúng tôi quản lý. Nếu như Quý vị nhấp vào các đường dẫn của bên thứ ba, Quý vị sẽ được chuyển đến trang của các đơn vị đó. Chúng tôi xin nhấn mạnh rằng Quý vị hãy xem qua Chính sách Riêng tư của các trang quý vị truy cập.

Chúng tôi không có quyền quản lý hoặc không chịu trách nhiệm cho các nội dung, hay chính sách riêng tư hay các quy tắc do các dịch vụ hay trang thứ ba đưa ra.

Các điều chỉnh Chính sách Riêng tư

Chúng tôi có thể sẽ cập nhật Chính sách Riêng tư của Chúng tôi theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo với Quý vị các điều chỉnh này thông qua việc đăng tải các Chính sách Riêng tư mới lên trang này.

Chúng tôi sẽ cho Quý vị biết được thông qua thư điện tử/ hoặc là một thông báo trên Dịch vụ của Chúng tôi, trước khi các thay đổi này có hiệu lực và cập nhật phần “Mới cập nhật” được đính ở đầu trang Chính sách Riêng tư này.

Quý bị cần xem qua Chính sách Riêng tư thường xuyên để xem có điều chỉnh gì không. Các điều chỉnh đối với Chính sách Riêng tư này có hiệu lực khi được đăng lên trang này.

Liên hệ với Chúng tôi

Nếu có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến các Chính sách Riêng tư này, Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi:

 • Qua email: hello@vslc.com.vn