Bình nạp khí CO2 (10,9g)

VND695,000

Bình chứa CO2 (10.9g) do chính RESTUBE sản xuất với ren xoắn (chỉ sử dụng với RESTUBE Biển)

 • Bình bơm hơi thay thế do chính RESTUBE sản xuất, dành cho RESTUBE Biển
 • Dung tích 10.9g khí CO2 với ren xoắn
 • Tuân theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 12402-7
 • Chống chịu với nước muối
 • Đảm bảo mức 100%
 • Năp đậy loại dùng kim đâm để mở theo tiêu chuẩn
 • Nếu vận chuyển theo đường hàng không, xin vui lòng xem qua các quy định IATA/TSA tại đây: www.restube.com/fly 

 

10 in stock

Details

Bình chứa CO2 (10.9g) do chính RESTUBE sản xuất với ren xoắn (chỉ sử dụng với RESTUBE Biển)

 • Bình bơm hơi thay thế do chính RESTUBE sản xuất, dành cho RESTUBE Biển
 • Dung tích 10.9g khí CO2 với ren xoắn
 • Tuân theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 12402-7
 • Chống chịu với nước muối
 • Đảm bảo mức 100%
 • Năp đậy loại dùng kim đâm để mở theo tiêu chuẩn
 • Nếu vận chuyển theo đường hàng không, xin vui lòng xem qua các quy định IATA/TSA tại đây: www.restube.com/fly 

Thời hạn bảo hành: 2 năm