Đơn yêu cầu bảo hành sản phẩm

 Nếu sản phẩm của bạn có bất cứ lỗi nào đúng với chính sách bảo hành của chúng tôi, xin hãy hoàn thành mẫu đơn này để được bảo hành sản phẩm.

Xin hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc Chính sách Hoàn trả và Bảo hành trước khi hoàn thành mẫu đơn này.

LƯU Ý: Không được tự ý gửi sản phẩm về lại cho VSLC nếu như chưa có bất cứ chỉ dẫn nào từ VSLC. Sản phẩm được tự ý gửi trả trước khi hoàn thành mẫu đơn yêu cầu sẽ có thể được gửi trả về cho bạn (khách hàng tự ý gửi trả sẽ phải chịu chi phí vận chuyển) hoặc bị tiêu hủy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cam kết

5 + 6 =