Chính sách Hoàn trả và Bảo hành

Các khóa học ghép
Các khoá học ghép khi đã đăng ký thì không thể hoàn lại. Trong trường hợp khóa học bị VSLC thông báo huỷ, VSLC sẽ hoàn tiền đầy đủ cho người đã đăng ký hoặc chọn tham gia suất học ở một khoá học khác, tùy theo ý muốn của khách hàng.

Hoàn trả hàng cho các sản phẩm còn mới và chưa được sử dụng
Nếu khách hàng đã nhận được sản phẩm đặt từ cửa hàng trực tuyến của VSLC mà không hài lòng, khách hàng có thể hoàn trả lại sản phẩm đó trong vòng 14 ngày tính từ ngày đặt hàng để được hoàn lại tiền hoặc thay thế sản phẩm. Sản phẩm phải hoàn toàn chưa được sử dụng, còn nguyên bao bì và còn nguyên tem mác. Sản phẩm đã qua sử dụng, dù chỉ một chút, hoặc bị dính bẩn hoặc bị hư hỏng do sử dụng / xử lý không đúng cách sẽ không được chấp nhận đổi trả. Người mua sẽ chịu các chi phí trả lại hàng cho VSLC và đảm bảo hàng VSLC nhận lại là hàng chưa qua sử dụng, không bị hư hại và tình trạng như mới.

Lưu ý – một số mặt hàng liên quan đến an toàn (ví dụ, một số đồ/dụng cụ nhất định cho sơ cấp cứu), không thuộc diện có thể trả hàng. Theo từng sản phẩm, lưu ý này sẽ được hiển thị tại trang bán hàng.

Quy trình trả hàng

 1. Hoàn thành đầy đủ Mẫu Yêu Cầu Trả Hàng tại đây. Khách hàng sẽ cần xác nhận rằng (các) sản phẩm tuân thủ đúng theo các quy định của VSLC và sản phẩm hoàn toàn chưa qua sử dụng. Khách hàng sẽ xác nhận cụ thể là muốn được hoàn tiền, đổi hàng, hay là tích điểm.
 2. Sau khi hoàn thành mẫu, VSLC sẽ xem xét yêu cầu hoàn lại tiền của khách hàng và xác nhận với người mua qua email xem yêu cầu đã được chấp nhận hay chưa. Nếu yêu cầu không được chấp nhận, chúng tôi sẽ đưa ra lý do rõ ràng để giải thích.
 3. Nếu yêu cầu trả lại được chấp nhận, VSLC sẽ gửi cho người mua xác nhận qua email và hướng dẫn gửi lại (các) sản phẩm người mua đang giữ qua đường bưu điện cho VSLC. Khách hàng nên trả lại (các) sản phẩm cho VSLC với các hình thức giao hàng có theo dõi bưu phẩm và giữ vận đơn làm bằng chứng. LƯU Ý: Không tự ý trả lại hàng cho VSLC nếu như chưa có kết quả xử lý đơn hàng!
 4. Sau khi VSLC nhận được (các) sản phẩm, chúng sẽ được kiểm tra. Nếu đáp ứng các quy định và điều kiện hoàn trả, yêu cầu hoàn tiền, đổi hàng hoặc phiếu tích điểm của người mua sẽ được xử lý. Bất kỳ sản phẩm nào khi được chuyển về lại cho VSLC nhưng không đáp ứng các quy định và điều kiện hoàn trả sẽ được gửi lại cho người mua đúng giá trị của mặt hàng hoặc sẽ bị tiêu hủy.

Lưu ý: Số tiền sẽ được hoàn trả thông qua cùng phương thức thanh toán đã được sử dụng trước đó để mua hàng.

Chính sách Bảo hành

Bảo hành về lỗi/hỏng hóc

Tùy thuộc vào sản phẩm, VSLC sẽ đưa ra thời hạn bảo hành đối với các lỗi/hỏng hóc về chất liệu và gia công, được tính từ ngày mua. Để biết thời hạn bảo hành của sản phẩm (“Thời hạn bảo hành”), vui lòng xem trang sản phẩm trên trang web.

Hãy đảm bảo rằng bạn giữ lại biên lai mua hàng của mình vì đây tài liệu này cần thiết để thực hiện các quyền lợi bảo hành của mình.

Phạm vi bảo hành

Phạm vi bảo hành khác sẽ thay đổi theo sản phẩm, tùy thuộc vào chính sách bảo hành của nhà sản xuất. Thời hạn bảo hành được ghi chú trên mỗi trang sản phẩm.

Nếu người mua được đổi sản phẩm trong thời gian bảo hành, thì sản phẩm thay thế đó sẽ được tính tiếp thời hạn bảo hành theo sản phẩm gốc.

Các trường hợp không được bảo hành

Bảo hành được áp dụng khi sản phẩm có lỗi trong quá trình sử dụng bình thường.

Các trường hợp không được bảo hành:

 • Các lỗi do hao mòn thông thường;
 • Các lỗi do tai nạn, cẩu thả, lạm dụng, sử dụng sai cách, dùng không đúng mục đích;
 • Các lỗi do tiếp xúc với các điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, các loại chất lỏng hoặc khí;
 • Các lỗi do bên thứ ba gây ra (chẳng hạn như dịch vụ bưu chính, hãng hàng không, khách sạn, v.v.);
 • Các lỗi do dịch vụ (bao gồm cả sửa chữa) do bất kỳ ai khác ngoài đại diện được VSLC ủy quyền thực hiện;
 • Lỗi do tự ý chỉnh sửa sản phẩm mà không được VSLC cho phép;
 • Số sê-ri của sản phẩm đã bị xóa hoặc bị nhoè, hoặc nếu số sê-ri được hiển thị không đúng với tính chất, chủng loại hoặc xuất xứ của sản phẩm.


Bảo hành chỉ áp dụng cho các sản phẩm được sử dụng bình thường với mục đích ban đầu của sản phẩm. Ví dụ: nếu đem túi ném / dây ném để kéo các loại tàu, bè hay phương tiện dưới nước, sản phẩm sẽ không được bảo hành vì đó không phải là mục đích ban đầu của sản phẩm.

Chính sách áp dụng

Thời hạn bảo hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VÀ CÁC BIỆN PHÁP ÁP DỤNG TRONG TÀI LIỆU NÀY LÀ DUY NHẤT VÀ ÁP DỤNG ĐƯỢC CHO TẤT CẢ CÁC HÌNH THỨC BẢO HÀNH, BIỆN PHÁP VÀ ĐIỀU KIỆN KHÁC, ĐÃ ĐƯỢC VIẾT RA HAY THÔNG BÁO BẰNG MIỆNG, MỘT CÁCH RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý. THEO TỪNG TRƯỜNG HỢP, VSLC SẼ TỪ CHỐI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC HÌNH THỨC BẢO HÀNH KHÁC, ĐƯỢC NÊU MỘT CÁCH RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý – KHÔNG BỊ GIỚI HẠN, GỒM BẢO ĐẢM KHẢ NĂNG MUA BÁN, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH HOẶC MỤC TIÊU CỤ THỂ VÀ KHÔNG CÓ LẠM PHÁT.

VSLC KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG CÓ THỂ SẼ SỬA CHỮA ĐƯỢC BẤT KỲ SẢN PHẨM NÀO THEO CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH NÀY HOẶC CUNG CẤP SẢN PHẨM THAY THẾ ĐÁP ỨNG TẤT CẢ CÁC ĐẶC ĐIỂM VÀ CHỨC NĂNG THEO SẢN PHẨM GỐC.

Chính sách bảo hành này chỉ được mở rộng đối với người mua ban đầu hoặc người trực tiếp nhận sản phẩm theo hình thức quà tặng.

Giới hạn thiệt hại

VSLC KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, SỰ CỐ, HẬU QUẢ NÀO (NHƯ LÀ GIẢM CHẤT LƯỢNG, GIẢM KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, GIẢM TUỔI THỌ, V.V.) HOẶC THIỆT HẠI CÁ NHÂN, BAO GỒM – NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CHO CÁC CHẤN THƯƠNG, CẢM GIÁC ĐAU ĐỚN CỦA CÁ NHÂN, VÀ, CẢM XÚC KHỔ ĐAU, GIẢM DOANH THU, GIẢM LỢI NHUẬN, ẢNH HƯỞNG KINH DOANH HOẶC KHẢ NĂNG TIẾT KIỆM ĐƯỢC DỰ TRÙ, MẤT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, MẤT THIỆN CHÍ HOẶC GÂY RA DO SAI LẦM (BAO GỒM TIÊU CỰC), TÁC ĐỘNG CỦA GIAO KÈO – DÙ CHO CÓ XÁC ĐỊNH TỪ TRƯỚC, DO LỖI SẢN PHẨM GÂY RA.

Quy trình thực hiện bảo hành

Nếu gặp lỗi khi sử dụng sản phẩm được mua từ VSLC mà vẫn còn trong Thời gian bảo hành, người mua nên hoàn thành đơn yêu cầu bảo hành này tại đây:

Đại diện bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ xem xét yêu cầu bảo hành của người mua và thông báo sản phẩm và yêu cầu có được chấp thuận theo điều kiện hay không. Nếu nó không đủ điều kiện, VSLC sẽ giải thích lý do tại sao theo chính sách này. Nếu đủ điều kiện, VSLC sẽ hướng dẫn quy trình gửi lại sản phẩm cho VSLC.

Sau khi nhận được sản phẩm, VSLC sẽ kiểm tra sản phẩm và đưa ra thông báo về tình trạng sản phẩm có cần sửa chữa hoặc đổi mới hay không và các lỗi của sản phẩm có được bảo hành hay không.

QUAN TRỌNG: Không tự ý trả lại hàng cho VSLC nếu như chưa có kết quả xử lý đơn hàng! Các sản phẩm được gửi lại cho VSLC khi chưa có kết quả xử lý sẽ được gửi trả lại cho bạn và người mua sẽ phải chịu phí hoặc bị tiêu hủy.

QUAN TRỌNG Vui lòng cung cấp bản sao biên lai gốc cho VSLC để được bảo hành.

QUAN TRỌNG: Trước khi giao sản phẩm đem đi bảo hành, hãy kiểm tra thật kỹ bên trong và đảm bảo rằng không để quên bất kỳ đồ vật hoặc vật dụng nào trong sản phẩm, chẳng hạn như trong túi của sản phẩm. VSLC không chịu trách nhiệm về bất kỳ vật dụng gì bị bỏ sót lại trong sản phẩm được gửi đi để sửa chữa hoặc đổi mới.

Đổi mới sản phẩm

Nếu sản phẩm cần thay thế, VSLC sẽ giữ sản phẩm gốc và bố trí gửi sản phẩm được đổi mới cho khách hàng. Nếu loại sản phẩm đó hết hàng, VSLC sẽ đổi mới sản phẩm đó bằng sản phẩm cùng giá do khách hàng lựa chọn. Trong trường hợp này, đại diện bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với khách hàng để hoàn tất quá trình chọn sản phẩm mới này.

Nếu sản phẩm không thể sửa được và cũng không thể đổi mới sản phẩm giống hệt, khách hàng sẽ nhận được thông báo chọn tích điểm hoặc là hoàn tiền.

Vận chuyển

Trong trường hợp sửa chữa hoặc thay thế, VSLC sẽ chịu mọi chi phí vận chuyển sản phẩm lại cho khách hàng. Tuy nhiên, khách hàng sẽ chịu phí vận chuyển sản phẩm đến VSLC, bao gồm chi phí đóng gói, vận chuyển và các loại thuế hiện hành.

Quyến sở hữu

Khi một sản phẩm hoặc một bộ phận của sản phẩm được đổi, bất kỳ sản phẩm đổi mới nào cũng sẽ là tài sản của khách hàng và sản phẩm cũ được thay thế sẽ là tài sản của VSLC. Khi khách hàng được hoàn lại tiền, sản phẩm được gửi trả sẽ là tài sản của VSLC.

Liên hệ với VSLC
Khách hàng có thể liên hệ với VSLC qua mẫu liên hệ của VSLC, tại đây.

Updated 30/07/2021