Đăng ký khóa học

Khi bạn muốn thực hiện khóa học của VSLC, hãy hoàn thành các nội dung của biểu mẫu dưới đây. Biếu mẫu này sẽ được nộp tới Ban quản trị của VSLC để phê duyệt. Tròng vòng 48 tiếng chúng tôi sẽ kiểm tra và thông báo cho bạn biết nếu khóa học được phê duyệt học bị từ chối. Nếu khóa học bị từ chối, chúng tôi sẽ email giải thích lý do bị từ chối.

LƯU Ý: Bạn cần nộp Đăng ký khóa học trước ít nhất 7 ngày trước ngày dự kiến mở khóa học. Nếu bạn cần tổ chức khóa học gấp hãy liên lạc với chúng tôi qua email hoặc số hotline để được phê duyệt gấp. Chúng tôi sẽ luôn hỗ trợ bạn.