Tài liệu giảng dạy

Tài liệu giảng dạy

Tại đây, anh/chị sẽ truy cập các tài liệu dạy học cần thiết để tổ chức các khóa học của VSLC.

Lưu ý: Mọi tài liệu ở đây đều là tài sản của VSLC. Không được phép chia sẻ hay truyền bá ra cho những bên khác ngoài những cá nhân đã đăng ký khóa học do VSLC duyệt hay sử dụng với mục đích khác.

Tài liệu chung

Đăng ký tổ chức khóa học – Tiếng Anh | Tiếng Việt

Phiếu đăng ký tham gia khóa học – Tiếng Anh | Tiếng Việt

Tài liệu cho các khóa đào tạo chứng chỉ về cứu hộ

Nhân viên Cứu hộ Bể bơi

Giáo trình học – Tiếng Anh | Tiếng Việt

Phiếu đánh giá – Tiếng Anh | Tiếng Việt

Lịch trình đào tạo – Tiếng Anh | Tiếng Việt

Thông tin khóa học – Tiếng Anh | Tiếng Việt

File trình chiếu của khóa học – Tiếng Anh | Tiếng Việt

Tài liệu cho các khóa đào tạo chứng chỉ sơ cấp cứu
Tài liệu cho khóa đào tạo chứng chỉ giáo viên dạy bơi

Ý kiến của anh/chị?
Chúng tôi sẵn lòng lắng nghe các ý kiến của anh/chị về tài liệu tổ chức khóa học. Xin hãy liên hệ chúng tôi nếu có bất cứ ý kiến nào!