HỆ THỐNG XÁC THỰC CHỨNG CHỈ CỦA VSLC

Chào mừng bạn đã đến với trang xác thực chứng chỉ của VSLC.

Để kiểm tra tính xác thực của chứng chỉ, vui lòng điền “Số chứng chỉ” từ chứng chỉ đã được VSLC cấp, thông tin sẽ được hiển thị bên dưới.

 

 

Định dạng của “Số chứng chỉ” sẽ như sau: 

 

XXXXX/YYYY/ZZZ
X: Số khóa học
Y: Năm tổ chức khóa học
Z: Lượt cấp của chứng chỉ
[wpdatatable id=2]