04/09/2021VND1,950K This event has passed

Khóa học Sơ Cấp cứu tại HCMC

Học và nhận chứng chỉ Sơ Cấp cứu với khóa...
View Details
16/07/2021VND5,950K This event has passed

Nhân viên Cứu hộ Bể bơi, Hà Nội

Tập huấn Nhân viên Cứu hộ Bể bơi Đây là...
View Details
17/04/2021VND1,950K This event has passed

Khóa học Sơ Cấp cứu tại HCMC

Học và nhận chứng chỉ Sơ Cấp cứu với khóa...
View Details
21/08/2020VND5,950K This event has passed

Nhân viên Cứu hộ Bể bơi, Hà Nội

Tập huấn Nhân viên Cứu hộ Bể bơi Đây là...
View Details
18/10/2020VND1,950K This event has passed

Emergency First Aid, HCMC

Học và nhận chứng chỉ Sơ Cấp cứu với khóa...
View Details
21/03/2020 This event has passed

Khóa đào tạo Tập huấn viên Sơ Cấp cứu, Đà Nẵng

Hiện nay, VSLC đang có nhu cầu bổ sung Tập...
View Details