VSLC rất vinh dự được công nhận là thành viên của Liên hiệp Quốc tế các Tổ chức Giáo viên dạy bơi (IFSTA).

Liên hiệp Quốc tế các Tổ chức Giáo viên dạy bơi (IFSTA) giới thiệu và hội tụ các tổ chức dạy bơi trên thế giới nhằm hướng đến mục đích chung là giảm thiểu số lượng người tử vong do đuối nước thông qua việc nâng cao chất lượng dạy bơi và kĩ năng sinh tồn.

Là một cơ quan quốc tế có vai trò quan trọng, IFSTA hỗ trợ các thành viên trên toàn thế giới thông qua việc hợp tác cùng nhau nhằm đạt dduwwocj mục đích chung:

“để thúc đẩy chất lượng cao nhất trong việc dạy bơi và các kĩ năng sinh tồn trên toàn cầu”

IFSTA là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập bởi Hiệp hội giáo viên dạy bơi Anh Quốc (STA) nhằm tạo ra một đơn vị độc lập trong lĩnh vực bơi lội để chia sẽ và thực hiện các thực hành cơ bản tốt nhất. Thành viên của IFSTA cũng có lợi thế được sử dụng chương trình quốc tế về dạy bơi của STA và thực hiện việc phát bằng, huy hiệu tại quốc gia của mình.

Chúng tôi rất tự hào được tham gia một tổ chức quốc tế, cam kết thúc đẩy những tiêu chuẩn cao nhất trong dạy bơi và an toàn nước theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm ngăn chặn nguy cơ đuối nước trên phạm vi toàn cầu. Chúng tôi rất vui mừng với cơ hội được chia sẻ và hợp tác cùng nhau với các tổ chức từ khắp nơi trên thế giới để đạt được mục đích nâng cao nhận thức về an toàn nước.