Sự hợp tác giữa STA và VSLC

by | May 6, 2017 | Tin tức | 0 comments

Chúng tôi tự hào thông báo rằng VSLC đã chính thức trở thành đối tác của Hiệp hội Giáo viên dạy bơi (STA) Vương quốc Anh.

STA được thành lập năm 1932, có hơn 9,000 thành viên và là một trong những tổ chức lớn nhất thế giới về đào tạo giáo viên dạy bơi và kỹ năng cứu hộ. Mục tiêu của STA là “bảo vệ tính mạng con người thông qua dạy bơi, kỹ năng cứu hộ và sinh tồn”.

Bản thỏa thuận giữa STA và VSLC sẽ giúp VSLC đạt được mục tiêu phát triển chương trình dạy bơi chất lượng cao, cứu hộ và đảm bảo an toàn trong môi trường nước ở Việt Nam.

Latest posts

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *