VSLC cung cấp khóa tập huấn Sơ cấp cứu tại nơi làm việc cho các nhân viên làm việc tại trại cứu hộ gấu Ninh Bình.

Four Paws là tổ chức cứu hộ gấu khỏi các trại nuôi nhốt gấu lấy mật. Mặc dù là hoạt động bị cấm tại Việt Nam, Four Paws ước tính có khoảng 800 con gấu – chủ yếu là gấu đen châu Á – đang bị nuôi nhốt trên khoảng 250 cơ sở nuôi gấu lấy mật trên toàn Việt Nam. Tổ chức tăng cường các nỗ lực của chính phủ để thực thi các luật hiện hành cấm lạm dụng gấu để lấy mật bằng cách cung cấp một nơi cho gấu – cho dù bị chủ sở hữu tịch thu hoặc tự nguyện từ bỏ – để tìm nơi trú ẩn nơi chúng sẽ được chăm sóc đúng cách. Đến nay, khu bảo tồn là ngôi nhà cho 23 con gấu.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về công việc của Four Paws tại  website  hoặc trang Facebook page

VSLC luôn có các chương trình giảm giá cho những tổ chức phi lợi nhuận, giá thành chỉ dựa trên chi phí tổ chức khóa học. Nếu bạn đến từ các tổ chức phi lợi nhuận hoặc các tổ chức cộng đồng và có mong muốn tổ chức các khóa học của chúng tôi, hãy vui lòng liên hệ để có báo giá sớm nhất.