Restube

Cơ chế hoạt động

Mang theo người

Kéo cò

Bám vào phao

Gây chú ý

Giữ nổi trên mặt nước

Giúp những người khác

Nhỏ và chắc chắn, nằm gọn trên tay

Chỉ cần kéo cò kích hoạt là có thể mở bình bơm CO2 và bơm phồng phao trong vài giây.

Đủ lực nổi cho một người lớn

Chỉ cần bám người vào sản phẩm RESTUBE và lực nổi sẽ giúp người dùng ngoi đầu khỏi mặt nước.

Có thể tái sử dụng được

Chỉ cần vặn bình bơm CO2 vào và giờ đây bạn có thể tái sử dụng sản phẩm lại ngay lập tức.

Có thể thổi phồng bằng miệng

Mỗi sản phẩm trợ nổi RESTUBE đều có khoan để thổi và xả hơi.

Dành cho hoạt động tiêu khiển và trong gia đình

Restube biển

VND2,395,000

Restube năng động

VND3,495,000

Dành cho thể thao và thi đấu

Restube năng động

VND3,495,000

Restube vượt trội

VND3,995,000

Dành cho cứu hộ chuyên nghiệp

Restube tự động

VND4,295,000

Restube cứu hộ

VND5,695,000

Các chức năng của sản phẩm RESTUBE

Gọn gàng, chắc chắn – luôn nằm trên tay

Chỉ cần kéo mở bình bơm CO2 và phao sẽ được bơm phồng trong vài giây

Lực nổi đủ cho một người lớn

Chỉ cần bám vào phao & lực nổi sẽ giúp bạn ngoi đầu khỏi mặt nước

Có thể tái sử dụng

Vặn bình bơm thay thế khí CO2 & sản phẩm có thể sử dụng lại ngay

Có thể thổi hơi bằng miệng

Mọi phao trợ nổi RESTUBE đều có khoan để thổi và xả hơi