Chứng chỉ Sơ cấp cứu cho Trẻ em VSLC

Chứng chỉ Sơ cấp cứu cho Trẻ em VSLC

Chứng chỉ Sơ cấp cứu cho Trẻ em VSLC Chứng chỉ Sơ cấp cứu cho Trẻ em VSLC Chứng chỉ Sơ cấp cứu cho Trẻ em VSLC đào tạo các nội dung chính về sơ cứu cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh – gồm CPR, tư thế hồi sức và xử lý các trường hợp bị ngạt thở cho trẻ nhỏ và trẻ sơ...
Chứng chỉ Sơ cứu trẻ em VSLC

Chứng chỉ Sơ cứu trẻ em VSLC

Chứng chỉ Sơ cứu trẻ em VSLC Chứng chỉ Sơ cứu trẻ em VSLC Chứng chỉ Sơ cứu trẻ em VSLC bao gồm các nội dung chính về sơ cấp cứu trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh – gồm CPR, tư thế hồi sức và xử lý các trường hợp bị ngạt thở cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh – cũng như các...
Chứng chỉ Sơ cứu VSLC

Chứng chỉ Sơ cứu VSLC

Chứng chỉ Sơ cứu VSLC Chứng chỉ Sơ cứu VSLC Chứng chỉ Sơ cứu VSLC được thiết kế nhằm trang bị cho học viên những kỹ năng cần thiết để xử lý các trường hợp gây nguy hiểm đến tính mạng. Nội dung gồm hỗ trợ sự sống, sử dụng máy khử rung (AED), kiểm soát tình trạng chảy...
Chứng chỉ Sơ cấp cứu VSLC

Chứng chỉ Sơ cấp cứu VSLC

Chứng chỉ Sơ cấp cứu VSLC Chứng chỉ Sơ cấp cứu VSLC Chứng chỉ Sơ cấp cứu VSLC được thiết kế nhằm trang bị cho học viên những kỹ năng cần thiết để xử lý các trường hợp gây nguy hiểm đến tính mạng. Nội dung gồm hỗ trợ sự sống cơ bản, sử dụng máy AED, kiểm soát tình...