Chứng chỉ Dạy bơi VSLC

Chứng chỉ Dạy bơi VSLC

Chứng chỉ Dạy bơi VSLC Chứng chỉ Dạy bơi VSLC Chứng chỉ dạy bơi VSLC bao gồm các nội dung về dạy bơi – từ người mới bắt đầu học đến người học bơi nâng cao. Chứng chỉ này được phát triển với tiêu chuẩn quốc tế, mang đến cho học viên những kĩ năng cần thiết để tổ chức...