Chứng chỉ Cứu hộ trong Môi trường Nước mở VSLC

Chứng chỉ Cứu hộ trong Môi trường Nước mở VSLC

Chứng chỉ Cứu hộ trong Môi trường Nước mở của VSLC Chứng chỉ Cứu hộ trong Môi trường Nước mở VSLC Chương trình cấp Chứng chỉ Cứu hộ trong Môi trường Nước mở của VSLC được thiết kế nhằm trang bị cho học viên những kĩ năng cần thiết để theo dõi mọi người trong các hoạt...
Chứng chỉ về Cứu hộ cho giáo viên dạy bơi VSLC

Chứng chỉ về Cứu hộ cho giáo viên dạy bơi VSLC

Chứng chỉ về Cứu hộ Dạy bơi của VSLC Chứng chỉ về Cứu hộ Dạy bơi của VSLC Chương trình cấp chứng chỉ về cứu hộ dạy bơi được thiết kế để cung cấp cho giáo viên dạy bơi những kỹ năng cần thiết để thực hiện cứu hộ và có phương án chăm sóc sau điều trị phù hợp đối với các...
Chứng chỉ về Cứu hộ cho khu nghỉ dưỡng VSLC

Chứng chỉ về Cứu hộ cho khu nghỉ dưỡng VSLC

Chứng chỉ về Cứu hộ cho khu nghỉ dưỡng VSLC Chứng chỉ về Cứu hộ cho khu nghỉ dưỡng VSLC Chứng chỉ về Cứu hộ cho khu nghỉ dưỡng VSLC được thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam. Nội dung bao gồm phương pháp cứu hộ và phòng...
Chứng chỉ Nhân viên Cứu hộ Bể bơi VSLC

Chứng chỉ Nhân viên Cứu hộ Bể bơi VSLC

Chứng chỉ Nhân viên Cứu hộ Bể bơi VSLC Chứng chỉ Nhân viên Cứu hộ Bể bơi VSLC Chương trình cấp Chứng chỉ Nhân viên Cứu hộ Bể bơi của chúng tôi được thiết kế cho những người chịu trách nhiệm tại các bể bơi nhỏ và môi trường có rủi ro thấp. Chương trình được giảng dạy...
Chứng chỉ Cứu hộ bể bơi VSLC

Chứng chỉ Cứu hộ bể bơi VSLC

Chứng chỉ Cứu hộ bể bơi VSLC Chứng chỉ Cứu hộ bể bơi VSLC Chứng chỉ Cứu hộ bể bơi VSLC là chương trình chuyên nghiệp được thiết kế để đảm bảo các cá nhân và tổ chức có thể ngăn ngừa và ứng phó với các tai nạn dưới nước. Chương trình thích hợp cho những ai đang làm...