Đăng ký tổ chức khóa đào tạo

Khi anh/chị muốn tổ chức một khóa học của VSLC, anh/chị phải hoàn thành đầy đủ mẫu đơn bên dưới. Mẫu đơn này sẽ được gửi đến cho nhóm quản lý của VSLC để đợi duyệt. Bạn sẽ nhận được email phản hồi trong vòng 48 tiếng để thông báo bạn có được duyệt hay không. Nếu như bạn chưa được duyệt, sẽ có một email kèm thông tin cụ thể để giải thích.

Lưu ý: Anh/chị cần phải gửi mẫu đơn đăng ký ít nhất là 7 ngày trước ngày tổ chức khóa học. Nếu như cần tổ chức gấp, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email hoặc đường dây nóng để được duyệt nhanh.